+31 (0) 88 024 36 00

De innovatieve software van Nubiko biedt examenorganisaties de mogelijkheid om kwalitatief hoogwaardige examens te leveren. Dit kost minder tijd dan hun traditionele aanpak en levert bovendien een flinke besparing op. Zelf aan de slag? Laat u inspireren door praktijkverhalen en whitepapers.

Examenconstructie op 17 scholen ROC Tilburg   

ROC Tilburg heeft de verantwoordelijkheid voor constructie en vaststelling van examenplannen en examens decentraal belegd bij 17 scholen.

 

Alle examens op tijd vastgesteld en vindbaar in één centrale opslagplaats. Dit via een makkelijk te managen constructieproces op decentraal èn centraal niveau. Dat doet ROC Tilburg met Nubiko Examen Constructie. Hiermee monitoren zij de constructie en vaststelling van zo’n 200 examenplannen en 4000 examens per jaar.

 

Vóór Nubiko Examen Constructie probeerde iedereen op een eigen manier grip te houden op deze processen. Met lijstjes, veel communicatie en afspraken over versies. Door nu de verantwoordelijkheid, planning en taakverdeling per school in Nubiko Examen Constructie te beleggen weten constructeurs, controleurs en vaststellers welke taak wanneer gereed moet zijn. Zij werken met het juiste format en de laatste versie en het vastgestelde examenplan.

 

Sturing kan zowel op school als centraal niveau, met up-to-date inzicht in de voortgang, de opeenvolgende versies, controleopmerkingen en het vastgestelde examen(plan). Deze transparantie en sturing op tijdige vaststelling ondersteunt de continue kwaliteitsverbetering van de examinering.


MBO Amersfoort

Om goed onderwijs te borgen scherpt MBO Amersfoort continu de kwaliteit en efficiëntie van examinering aan. Jaarlijks worden maar liefst 2500 verschillende soorten examens afgenomen bij zo'n 7500 studenten.

 

Dit vraagt om grip op de tijdige vaststelling van examenplannen en examens. Dankzij de planning en taakverdeling van Nubiko Examen Constructie weten zowel constructeurs, controleurs als vaststellers wanneer hun taak gereed moet zijn. Zij kunnen aan de slag met het juiste format, de laatste versie en het vastgesteld examenplan. Bovendien heeft de examenorganisatie eenvoudig inzage in alle constructiestappen en de voortgang. Zij kunnen opeenvolgende versies van het examen(plan), de bijbehorende controleopmerkingen en het vastgestelde examen(plan) bekijken. Deze transparantie en sturing op tijdige vaststelling ondersteunt de continue kwaliteitsverbetering van de examens van MBO Amersfoort.

 

MBO Amersfoort wil ook de planning en afname van examens slimmer aanpakken. Dit door studenten en alle andere betrokkenen, materialen en ruimten voor de voorbereiding en afname correct en automatisch te informeren en reserveren. Na afname wordt het proces-verbaal en het resultaat per student  vastgelegd. Gestart is met de Centrale Examens (CE's), daarna volgen de schriftelijke examens en de Proeven van Bekwaamheid. Daarvoor wordt Nubiko Examen Logistiek geïmplementeerd, aansluitend op Nubiko Examen Constructie.


IBKI

IBKI automatiseerde met Nubiko haar examenproces . De examenorganisatie voor de mobiliteitsbranche maakt theorie- en praktijkexamens voor onder meer ROC’s. Ruim 400 examinatoren nemen deze examens af. IBKI koos voor Nubiko om meer zicht te krijgen op het examenproces. Met de software plant IBKI nu de praktijktoetsen voor bijvoorbeeld rijinstructeurs. Kandidaten die aan de toelatingseisen voor een examen voldoen, kunnen zich aanmelden via Nubiko en bevoegde examinatoren kunnen zichzelf inplannen op een specifieke toets.

 


Whitepapers

 

 

Efficiënt examineren, de kwaliteit van examens verhogen en kosten besparen op uw examineringsproces? Lees dan onze whitepapers.