+31 (0) 88 024 36 00

Overzicht van belangrijkste functies

Wat biedt Nubiko Examen Verantwoording en hoe werkt het? Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste functies.

 1. Nemen van een steekproef
  Alle vastgestelde examens worden vanuit Nubiko Examen Constructie ter controle aangeboden. Het systeem selecteert automatisch het percentage examens die binnen de steekproef vallen. Deze steekproef is volledig willekeurig, dit kan het 1e maar ook het 7e of 9e examen zijn dat wordt aangeboden.

  Scholen die geen gebruik maken van Nubiko Examen Constructie kunnen de vastgestelde examens via een importbestand inlezen. Het systeem bepaalt dan welke examens in de steekproef vallen waarna de examendocumenten moeten worden geüpload.
   
 2. Selecteren van een beoordelaar
  Aan het systeem is een pool met deskundige beoordelaars van deelnemende scholen gekoppeld. Bij de selectie wordt rekening gehouden met de gestelde criteria. Het systeem selecteert een beoordelaar die:
  -  niet werkzaam is bij het ROC dat het examen ter controle aanbiedt
  -  het minste aantal beoordelingen heeft uitgevoerd
  Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal te controleren examens per school.
   
 3. Automatisch ophogen van de steekproef
  Als meer dan 30% van de examens wordt afgekeurd dan zal het systeem de steekproef automatisch verhogen van 5 naar 10%. Met Nubiko Examen Verantwoording borgt u de kwaliteit van de zelf ontwikkelde examens zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het proces.

 4. Automatische e-mailnotificatie
  Alle betrokkenen in het proces van examen verantwoording worden via het systeem geïnformeerd. Een beoordelaar ontvangt een e-mail als er een examen ter controle klaarstaat. Als de deadline voor controle dreigt te verlopen wordt de beoordelaar hieraan herinnerd. Contactpersonen van de scholen die examens ter controle aanbieden worden via e-mail geïnformeerd over de status. In het schoolportal van Nubiko Examen Verantwoording zijn overzichten met goed- en afgekeurde examens.
   
 5. Aanpassing van examens 
  Afgekeurde examens kunnen worden gecorrigeerd en opnieuw worden aangeboden. Het systeem zorgt er voor dat betreffende examen, inclusief de bijbehorende controleformulieren, weer aan dezelfde beoordelaar wordt voorgelegd voor goedkeuring.
   

Initiatiefnemers Nubiko Examen Verantwoording.