+31 (0) 88 024 36 00

Kwaliteit examinering MBO geborgd

Kwaliteitsverbetering van examinering staat hoog op de agenda van MBO-instellingen. Dit tegelijkertijd met het vergroten van de efficiëntie van het examineringsproces. Deze prioriteit delen Nubiko en MBO-instellingen. Met innovatieve applicaties ondersteunen wij het MBO met Efficiënt Excellent Examineren.

                

Met de kwaliteitskaders van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in de hand ondersteunt het project 'Focus op standaarden in Examinering' de verdere kwaliteitsverbetering. De 'Procesarchitectuur Examinering' faciliteert instellingen bij de continue verbetering van de examineringsprocessen. Van de constructie van examen(plannen) tot en met examinering en diplomering. Het grootste deel van de 'Procesarchitectuur Examinering' ondersteunt Nubiko al. Onze ontwikkeling is volledig ondersteuning van MBO examinering. Voor MBO's met 'Triple E'!

 

Inkoop en externe validering van examens ondersteund door Nubiko Examen Constructie

In haar brief van 2 juni 2014 heeft de Minister van Onderwijs aangegeven dat de kwaliteit van examens een groot zorgpunt is. Daarom heeft zij een aantal maatregelen aangekondigd. Vanaf 1 augustus 2016 zijn er voor scholen drie routes om tot een gevalideerd examenproduct te komen. Daarnaast wil de minister de taken van de examencommissies verduidelijken en er zal worden bekeken welke nadere eisen er aan de examencommissies worden gesteld. Bovendien gaan vanaf augustus de vernieuwde opleidingen op basis van de herziene kwalificatiestructuur van start. Naast de examinering van het basis- en profieldeel van de kwalificatie zullen ook de keuzedelen moeten worden geëxamineerd. 

 

Al deze veranderingen vragen om wendbaarheid. Nubiko ondersteunt deze veranderingen. Met Nubiko Examen Constructie kan het construeren van de vele nieuwe examenplannen en examens eenvoudig gemanaged worden. Externe validering of controle door externen kan door een eenvoudige toekenning van toegang en taken. Zo hebben zij altijd op het juiste moment toegang tot de examens voor validering of voor audits en steekproeven. Ontdek meer over onze oplossingen.

 

Slimme en goede organisatie van centrale examens (CE's)

Studenten doen voortaan tijdig geïnformeerd hun taal- en rekenexamens. Enkele weken voor het examen ontvangen zij automatisch de inschrijvingsbevestiging en de herinnering. Dit na inschrijving door henzelf, de docent of het examenbureau. Met het maken van de CE-planning zijn direct alle betrokken geïnstrueerd voor een vlekkeloze examinering. De planning initieert toegang tot het juiste examen en na afloop worden proces-verbaal, presentie en examenscores goed geadministreerd. Dit proces van inschrijving, voorbereiding, examinering en vastlegging verloopt met Nubiko Examen Logistiek in hoge mate automatisch en kan eenvoudig worden bewaakt.

 

Nubiko helpt u grip te krijgen op de organisatie en het proces, met tevreden studenten en tijdsbesparing als resultaat. Met Nubiko Examen Logistiek worden al jaren zowel schriftelijke, praktijk als digitale examens georganiseerd. Voor de digitale examens taal en rekenen is er zowel gegevensuitwisseling met DUO en Facet als interne registratie. 

 

Ontdek meer over onze oplossingen

 

Nubiko Examen Constructie

Nubiko Examen Verantwoording

Nubiko Examen Logistiek