+31 (0) 88 024 36 00

In onderstaande tekst wordt onder "Nubiko" verstaan de bedrijven die de Nubiko Group vormen: N-Hold B.V., Nubiko IT B.V., Nubiko Project Services B.V. en Nubiko B.V. De inhoud van onze e-mail berichten (inclusief de eventuele bijlagen) is vertrouwelijk. Wanneer u een van onze e-mail berichten ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan onmiddellijk per kerende e-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen uit uw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde verspreiding van onze e-mail berichten is niet toegestaan. U wordt erop gewezen dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. Nubiko is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overdracht van de informatie in haar berichten noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van deze berichten of schade aan uw systeem als gevolg van deze berichten. Nubiko staat er niet voor in dat de integriteit van e-mail berichten behouden is gebleven noch dat deze berichten vrij zijn van virussen, niet zijn onderschept of vatbaar zijn geweest voor tussenkomst (door derden).